Om GDPR

Vi kommer inte skicka mer än 4 nyhetsbrev per månad. Periodvis kan vi dock komma att skicka fler nyhetsbrev, t ex om vi ordnar olika evenemang eller har speciella erbjudanden till dig.

Personanpassning: Vi vill ge dig de bästa erbjudandena och relevant information anpassad för dig, baserad på information om dig hämtad från olika källor. Det är viktigt för att förbättra vår kommunikation och ge dig relevanta erbjudanden.

Om du vill motta generella nyhetsbrev och erbjudanden istället för personanpassade nyhetsbrev och erbjudanden så skicka ett mail till info@foodoki.se och skriv Endast generella nyhetsbrev i ämnesraden.

Personanpassade nyhetsbrev och erbjudanden innebär att vi kan använda system som på automatiserad basis behandlar statistik och information om dig. Detta görs för att kunna anpassa informationen och marknadsföringen som du mottar för att göra den mer intressant och relevant för dig. Detta är ett berättigat intresse för oss som annonsör och sker under förutsättning att du mottar tillräcklig information och kan stänga av funktionen, samt att det finns tillräcklig informationssäkerhet.

I denna automatiserade analys kan vi använda, där det är tillgängligt

Annonser: För att göra vår online-marknadsföring (exempelvis online-tidningar och sociala medier) mer relevant för mottagarna önskar vi använda din e-mailadress och information från din kontakt med oss.

Om du vill stänga av användningen av din e-mailadress och information från din kontakt med Foodoki för personanpassade annonser online så skicka ett mail till info@foodoki.se och skriv Avsägning personanpassade annonser online i ämnesraden.

Denna funktion låter oss använda din e-mailadress och information från din kontakt med oss för att visa annonser på vissa typer av webbsidor, exempelvis sociala medier, sökmotorer och online-tidningar. Detta utgör ett berättigat intresse för oss som annonsör. Det sker på villkor att du mottar tillräcklig information och kan stänga av funktionen, samt att det finns tillräcklig informationssäkerhet.

Information från din kontakt med oss kan inkludera:

Ett exempel på hur denna funktion fungerar: Låt oss säga att du har deltagit i en tävling avseende en fullkornsprodukt. Efter tävlingen kan annonsören skicka din och andras e-mailadresser som deltagit i tävlingen till någon som ger ut en online-tidning med annonser. Därefter kan online-tidningen styras så att en annons om fullkornsprodukter visas för personer som – enligt online-tidningens egen användardata och analys – har liknande intressen som de som har deltagit i tävlingen. Visningen av annonsen är baserad på en gissning att andra personer med liknande intresseprofil kan vara intresserade av samma produkt. Analysen som har utförts av online-tidningen är endast baserad på information som de har om sina användare och sådana annonser visas endast för personer som har samtyckt till att se personanpassade annonser.

Du kan kontakta oss när som helst och avbeställa vårt nyhetsbrev och stänga av funktionerna som beskrivs ovan. Läs mer om detta och kompletterande information Foodokis användning av personuppgifter nedan.


Generell information om Foodokis behandling av personuppgifter

Foodoki har ansvaret för behandlingen av dina personuppgifter som personuppgiftsansvarig. Vi lovar att behandla uppgifterna varsamt.

Våra syften med behandlingen av personuppgifter

Vi kommer informera dig särskilt med våra syften med behandlingen av dina personuppgifter eller så kommer det att vara uppenbart genom din kontakt med oss. Vanligtvis är våra syften med att behandla dina personuppgifter att hantera en fråga från dig eller att göra det möjligt att tillhandahålla dig en tjänst eller produkter som du har beställt. Våra syften kan också vara att kommunicera med dig och förbättra vår kommunikation, produkter eller tjänster.

Den rättsliga grunden för vår behandling av personuppgifter

Vi kommer endast behandla personuppgifterna på ett sätt som är lagligt. Den rättsliga grunden kan antingen vara att

Radering och anonymisering av personuppgifter
Vi kommer radera personuppgifterna när vi har behandlat din förfrågan, när vi fullgjort avtalet med dig, ifall vår rättsliga grund att behandla dina personuppgifter upphör eller ifall du drar tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss som beskrivet ovan.
Personuppgifter som är lagrade för andra syften, exempelvis personanpassning av våra nyhetsbrev och online-annonser kommer raderas senast efter tre år.
Som ett alternativ till radering kan vi ta bort de delar av uppgiften som kan användas för att identifiera dig. Det betyder att uppgiften inte längre kan tillskrivas dig. Vi kan använda sådan anonymiserad information i vår upplevelsedatabas samt göra analys och statistik för att förbättra och utveckla Foodokis marknadsföring och produkter för att möta kundpreferenser och behov.

Behandling i system från tredje partsleverantörer
Vi kan lagra, analysera och kategorisera dina personuppgifter genom att använda system levererat av tredje part. Notera att sådan tredje part inte tillåts behandla uppgifterna för sina egna syften eller dela dina uppgifter med någon annan. De är också förpliktade att förvara uppgifterna säkert.

Kontakt, tillgång till personuppgifter etc
Vänligen kontakta info@foodoki.se ifall du vill få tillgång till, utlämna, korrigera eller radera personuppgifter vi har lagrat. Du kan också invända, kräva begränsning eller återkalla ditt/dina samtycke(n) när som helst. Du också rikta klagomål till Svenska Datainspektionen ifall du vill framföra klagomål gällande vår behandling av personuppgifter.

Lägg till din mailadress

Ge oss din mailadress, så ger vi dig nya recept, tips om hur du lever okinordiskt, nyheter och inbjudningar. Det är enkelt, trevligt och gott att leva som på Okinawa, fastän du är långt därifrån. Men hälsa och välbefinnande har inga gränser. Resan början här.

Önskar du veta mer om den okinordiska maten och få exklusiva erbjudanden? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. Mer information